Warning: Undefined variable $encoded_url in /home/u486092542/domains/baramatiecosystems.com/public_html/wp-content/plugins/fusion-optimizer-pro/fusion-optimizer-pro.php on line 54
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार कडुन बारामती इको सिस्टीम्सच्या आधुनिक बायोगॅस संयंत्राची  पाहणी…

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार कडुन बारामती इको सिस्टीम्सच्या आधुनिक बायोगॅस संयंत्राची  पाहणी…

    भारत हा शेतीप्रधान देश आहे पण त्या मानाने शेतकरी तितका संपन्न नाही हे आपल्याला वेळोवेळी जाणवलेलेलच आहे. कित्येक दशकांपासून आपल्या देशासमोर शेतकऱ्याचा समस्या आहेत पण कोणतेही सरकार त्या प्रश्नांवर ठोस उत्तर शोधू शकलेले नाही. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे इतर...